Asertivitou proti stresu

Osnova kurzu:

  • Naučit se zvládat bez stresu i komplikované mezilidské situace
  • Jak získat a udržet si zdravé sebevědomí
  • Dokázat jasně a přiměřeně vyjadřovat vlastní pocity, říkat ANO a NE v souladu s tím, co doopravdy chceme
  • Umět požádat o to, co potřebujeme, naučit se přijmout odmítnutí bez pocitu urážky
  • Asertivní „Lidská práva“, pozitivní a negativní zpětná vazba
  • Asertivní kuchařka: aktivní (empatické) naslouchání, otevřené dveře (asertivní souhlas), kompromis a konsenzus, asertivní „ne“, jak se domáhat změny bez kritiky
  • Řešení konfliktních a problémových situací v souladu se zásadami asertivního jednání, orientace v zátěžových situacích
  • Zlepšení vlastní pracovní spokojenosti a výkonnosti, odolnost vůči stresu a nadměrné zátěži díky asertivitě
  • Získání dovedností a schopností nácvikem a rozborem konkrétních situací
  • Jak čelit manipulativnímu chování a nátlaku

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Mgr. Šárka Kociánová, lektorka komunikačních technik a image osobnosti