Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik.

Osnova kurzu:

  • Právní úprava
  • Hodnocení rizik
  • Kategorizace prací
  • Úrazy
  • Poskytování OOPP
  • Výrobní a pracovní prostředky
  • Pracoviště a pracovní prostředí

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Ing. Lenka Cirklová, lektorka soft skills, mentorka a kouč