BOZP

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. BOZP tvoří celá řada oblastí a problematik. Naše kurzy jsou určeny pro ty, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností v činnostech v oblasti BOZP, a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky.

Hledáte kurzy z oboru BOZP? Vyberte si již dnes z naší nabídky kurzů!