Lidské zdroje

Osnova kurzu: 

 • Lidské zdroje a jejich rozvoj
 • Řízení lidských zdrojů
 • Základní činnosti personálního útvaru
 • Plánování lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • Popis pracovního místa
 • Rozmisťování pracovníků
 • Adaptace zaměstnanců
 • Hodnocení pracovníků
 • Podnikové systémy vzdělávání
 • Kolektivní vyjednávání
 • Sociální péče

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Ing. Lenka Cirklová, lektorka soft skills, mentorka a kouč