PERSONALISTIKA

Personalistika

Jedním z úkolů personalistiky je výběr nových pracovníků. K tomu se používá mnoho metod, nejdůležitější je ale získat si o potencionálním zájemci o místo co nejvíce informací a následně vyhodnotit jeho znalosti a zkušenosti v porovnání s ostatními pracovníky. V našich kurzech získáte systematickou práci s lidskými zdroji. Naučíte se, jak moc ovlivňuje vliv firemní kultury atmosféru v týmu.

Hledáte kurzy z oboru personalistiky? Vyberte si již dnes z naší nabídky kurzů!