ŠTÍHLÁ VÝROBA, ŘÍZENÍ VÝROBY

Štíhlá výroba a řízení výroby

Štíhlá výroba

Boj o vyšší produktivitu neměl pro firmy nikdy většího významu než dnes. Průmyslové podniky hledí tváří v tvář sílící konkurenci a větší potřebě využívat zdroje efektivněji. Vysoká produktivita je proto dnes všeobecně chápana jako rozhodující faktor, který umožní podnikům přežít v rámci evropského a světového trhu.
Účastníci kurzu se budou intenzivně věnovat štíhlým procesům ve firmě. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v této oblasti. Pochopí základní principy štíhlé výroby, naučí se aplikovat vhodné metodiky štíhlé výroby do praxe. Budou umět rozpoznat zdroje plýtvání a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Účastníci budou schopni nastavit systém neustálého zlepšování. Pochopí filozofii štíhlé výroby a budou schopni se vyvarovat chyb, které přináší neúspěch při zavádění této metodiky.

Řízení výroby

Výroba je proces vytváření nových užitných hodnot účelným spotřebováváním základních činitelů výroby – pracovní síly, pracovních prostředků a pracovního předmětu. Správné pochopení základních principů řízení výroby vede ke zvyšování efektivity ve výrobě a v celém logistickém procesu ve firmě.
Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v této oblasti. Pochopí základní principy řízení výroby, naučí se aplikovat vhodné metodiky plánování a řízení výroby do praxe. Budou umět rozpoznat nedostatky v plánování a řízení výroby a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Zdokonalí se ve správném využívaní norem práce, tak aby veškeré výrobní činnosti probíhaly s minimálními náklady. Účastníci budou schopni efektivně řídit, evidovat a kontrolovat výrobu. Dále se účastníci se seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a předpovědí poptávky.