Štíhlá výroba

Boj o vyšší produktivitu neměl pro firmy nikdy většího významu než dnes. Průmyslové podniky hledí tváří v tvář sílící konkurenci a větší potřebě využívat zdroje efektivněji, k čemuž vede štíhlá výroba. Vysoká produktivita je proto dnes všeobecně chápana jako rozhodující faktor, který umožní podnikům přežít v rámci evropského a světového trhu.

Účastníci kurzu se budou intenzivně věnovat štíhlým procesům ve firmě. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v této oblasti. Pochopí základní principy štíhlé výroby, naučí se aplikovat vhodné metodiky štíhlé výroby do praxe. Budou umět rozpoznat zdroje plýtvání a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Účastníci budou schopni nastavit systém neustálého zlepšování. Pochopí filozofii štíhlé výroby a budou schopni se vyvarovat chyb, které přináší neúspěch při zavádění této metodiky.

Osnova kurzu:

 • Základní principy,
 • Nástroje štíhlé výroby
 • KAIZEN
 • Six Sigma
 • TPM
 • Kanban
 • JIT, OPT
 • TQM
 • Vizualizace pracoviště
 • 5S
 • SMED
 • Týmová práce

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Ing. Lenka Cirklová, lektorka soft skills, mentorka a kouč