TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ

Existuje mnoho vymyšlených teorií o tom, jaký by měl být „ideální“ lektor. Pro valnou většinu účastníků kurzu není důležité vědět, jaké má lektor vzdělání. Většina účastníků kurzu dává přednost praxi v oboru, dále pak stylu odborného vzdělávání dospělých. Cílem našich kurzů je prohloubit znalosti, ale především dovednosti lektorů v jejich práci. Chcete být moderní a kvalitní lektor, který používá k výuce různé typy interaktivních metod? Vyberte si již dnes z naší nabídky kurzů „Trénink interních lektorů“!

Osnova kurzu:

1. den:

  • Úvod, seznámení účastníků
  • Specifika práce interního lektora v prostředí firmy, podniku či úřadu
  • Metody vzdělávání dospělých a jejich využití v práci interního lektora
  • Interaktivní metody a jejich využití v práci interního lektora
  • Praktické ukázky a nácvik (průběžně).

2. den:

  • Rekapitulace předchozího dne
  • Burza metod účastníků
  • Netradiční metody vzdělávání dospělých
  • Vyhodnocení a závěr kurzu

Rozsah kurzu:     16 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Mgr. Tomáš Langer – viceprezident AIVD ČR, ředitel sekce školství Unie Zaměstnavatelských svazů ČR, ředitel pro ČR společnost Education, s.r.o., lektor, moderátor, autor publikací a odborných článků