Emoční zákulisí obchodního rozhovoru

Hlavní téma: Zvýšení úspěšnosti obchodního rozhovoru

Kurz je určen pro: šéfy obchodních týmů a pro profesionální prodejce

Přínos a výstupy z kurzu:
účastníci se naučí a upevní si důležité a užitečné pracovní návyky a schopnosti:

 • jak se vyvarovat nevědomých chyb při přípravě obchodního rozhovoru
 • jak uspořádat prostor, jak začít a ukončit obchodní rozhovor
 • jak vzbudit důvěru klienta během prvních 3 minut setkání
 • jak poznávat potřeby klienta a jak nabízet produkt s ohledem na tyto potřeby
 • jak reagovat na nevyslovené námitky a na námitky s emocionálním podtextem
 • jak poznat a úspěšně využívat mocenský potenciál rozhovoru
 • jak zpracovat zpětnou vazbu z obchodního rozhovoru a jak ji využít pro další jednání

Obsah kurzu:

 • účastníci prodejního rozhovoru, jejich role a mocenský potenciál
 • příprava prostředí pro obchodní rozhovor se zřetelem k emočnímu prožívání účastníků rozhovoru
 • práce s prostorem a vzájemnou vzdáleností, intimní zóna jedince
 • způsoby navození důvěry během prvních 3 minut setkání
 • poznávání potřeb klienta
 • práce s emocionálními přenosy, spojení na neverbální úrovni
 • nevyslovené námitky, zvláštní typy námitek
 • konflikty na úrovní hranic rolí a jejich řešení
 • konflikty na úrovní cílů a jejich řešení
 • ústupový manévr a asertivní ne
 • pravidla úspěšně fungující komunikace
 • začátek a konec rozhovoru
 • práce se zpětnou vazbou klienta, vyhodnocení prodejního rozhovoru

Rozsah kurzu: jeden tréninkový den

Lektor kurzu: Ing. Vlaďka Roldánová – dlouholetá konzultantka, lektorka a akreditovaný kouč, ředitelka Fóra Industriale.