Soft Skills: “Kurzy na míru jsou kurzy určené pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka”.

Neváhejte nás kontaktovat!

Na základě Vašich požadavků Vám připravíme kurz na míru a zašleme nezávaznou cenovou nabídku.

Požadavky na kurzy připravené vám na míru prosím zasílejte na náš email.

Cíle kurzů:

  • Zvyšování kompetencí pracovníků, zlepšování jejich odborné profesní kompetence, vytváření přístupu k vlastnímu aktivnímu profesnímu životu.
  • Prohlubování kvalifikace pracovníků především s důrazem na provázání teoretických poznatků s konkrétními praktickými dovednostmi.
  • Získání praktických dovedností zaměřených na …
  • Aplikace teoretických poznatků do praxe.

Metody:

  • Využití klasických i aktivních metod výuky, kdy základem je komunikace, diskuse.
  • Výuka je realizována interaktivně, téma je podpořeno prezentací a doplněno diskusí k danému tématu, tréninkem.
  • Pro aplikaci teoretických poznatků do praxe jsou využívány především metody řešení problémů – případové studie, modelové situace, trénink.
  • Řešení situací, se kterými přijdou sami účastníci – konflikty, vedení lidí, zadávání úkolů, …

Váš tým Soft Skills powered by IT ŘEŠENÍ