Úspěšné telefonování

Hlavní téma: Naučit se telefonovat tak, aby to „druhou stranu“ zaujalo

Kurz je určen pro: všechny, jejichž pracovní úspěch je založen na úspěšném telefonování

Přínos a výstupy z kurzu:

 • Rozebereme, co a proč funguje
 • Vyzkoušíte si osvědčené postupy telefonování
 • Připravíte si vlastní účinná schémata a postupy při oslovování klientů po telefonu
 • Odbouráte stress z telefonování a s telefonem se skamarádíte
 • Naučíte se funkční postupy, jak pracovat se strachem, přetížením a nejistotou
 • Získáte typy, jak se zdokonalit
 • Odnesete si impulsy k tomu, jak telefonováním dobře pobavit sebe i svého klienta

Obsah kurzu:

1. Jak postupovat, aby Vás zákazník chtěl poslouchat

 • Jak se představovat do telefonu a co to o vás prozradí druhé straně.
 • Jak si ověřit, zda mluvíte s kompetentní osobou.
 • Jak získat oprávnění klást otázky.
 • Jak zjistit, co potřebujete.

2. Jak po telefonu působit důvěryhodně

 • Z čeho mají zákazníci strach a jak na to musíme reagovat.
 • Čím a kdy vyjádřit, že pozorně nasloucháte.
 • Jak zvládat vlastní emoce, nereagovat podrážděně a působit klidně a vyrovnaně.

3. Příprava na telefonát: co všechno promyslet, než zvednu sluchátko

 • „Vždyť o něm nic nevím…“ aneb Jak ohřát studený kontakt.
 • Co pro efektivní telefonování potřebujete.
 • Jak si stanovit specifické cíle a jak vám to pomůže.
 • Proč vůbec a jak si připravit scénář a skutečně se jím řídit.

4. Jak zahájit rozhovor

 • „Až to zvedne, tak prostě něco řeknu“ aneb Jak zahájit telefonický rozhovor.
 • Jaké informace zákazníkovi poskytnout a kdy.
 • Jak vést rozhovor bez toho aniž byste na zákazníka „tlačili“.
 • Jak říkat lidem, co rádi slyší.
 • Jak vylepšit svou schopnost improvizovat.

5. Jak využít rozhovor k podpoře svého sebevědomí a prodeje

 • Jak získat důvěru zákazníka a ukázat mu, že nekupuje „zajíce v pytli“.
 • Jak přirozeně obrátit pozornost k vaší nabídce.
 • Jak naslouchat a slyšet to, co klient neřekl.
 • Jak si ověřit zájem otázkami (a jak porozumět tomu, co uslyšíte „mezi řádky“).
 • Jak odmítat nebo sdělovat špatné zprávy bez přehnaných omluv a pocitů viny.
 • Jak se nezhroutit po každém odmítnutí.
 • Jak se připravit na námitky a úspěšně na ně reagovat (nemám čas, nezajímá mě to, šetříme, neznám vás a proto se s vámi nebudu bavit, zase další nabídka.
 • Jakých nejčastějších zlozvyků se při telefonování vyvarovat.

Rozsah kurzu: dva tréninkové dny

Lektor kurzu: Ing. Vlaďka Roldánová – dlouholetá konzultantka, lektorka a akreditovaný kouč, ředitelka Fóra Industriale.