Řízení výroby

Výroba je proces vytváření nových užitných hodnot účelným spotřebováváním základních činitelů výroby – pracovní síly, pracovních prostředků a pracovního předmětu. Správné pochopení základních principů řízení výroby vede ke zvyšování efektivity ve výrobě a v celém logistickém procesu ve firmě.
Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v této oblasti. Pochopí základní principy řízení výroby, naučí se aplikovat vhodné metodiky plánování a řízení výroby do praxe. Budou umět rozpoznat nedostatky v plánování a řízení výroby a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Zdokonalí se ve správném využívaní norem práce, tak aby veškeré výrobní činnosti probíhaly s minimálními náklady. Účastníci budou schopni efektivně řídit, evidovat a kontrolovat výrobu. Dále se účastníci se seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a předpovědí poptávky.

Osnova kurzu:

  • Cíl řízení výroby, činitelé výroby
  • Zajištění výroby lidmi, materiálem, stroji, nástroji, energií
  • Normy spotřeby práce
  • Plánování výroby
  • Řízení výroby
  • Kvalita ve výrobě
  • Náklady na výrobu

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Ing. Lenka Cirklová, lektorka soft skills, mentorka a kouč