Rozvoj asertivního postoje a asertivní vedení podřízených v manažerské praxi

OBJEDNAT

Rozvoj asertivního postoje a asertivní vedení podřízených v manažerské praxi

Školení asertivního vedení podřízených probíhá ve dvou vzájemně provázaných rovinách. Jednak je zaměřeno na asertivní postoj a charakterové rysy vedoucího, které jsou nezbytné pro stabilní dlouhodobý růst osobnosti coby přirozené autority a dále na aplikované metody a nástroje manažerského vlivu.

Je určeno především manažerům, kteří kromě direktivního stylu řízení tendují k měkčím, demokraticko-liberálním nástrojům vedení a vlivu s uvědoměním si faktu, že mnohdy i měkká dužina skrývá tvrdé jádro. V plném rozvoji vůdčího potenciálu nás může přirozený styl vedení překvapit jak svojí flexibilitou, tak rychlostí při dosahování vytýčených cílů.

Školení asertivního vedení podřízených vychází z předpokladu, že není nutné vyhýbat se občasnému užití direktivních metod řízení (toto není ani efektivní, jak nám opakovaně dokazuje praxe situačního managementu). Nicméně v případě dynamicky se rozvíjejících kolektivů či větších pracovních týmů si se samotnými direktivními nástroji nevystačíme (nechceme-li stále dokola řešit ty samé problémy a očekáváme-li od podřízených větší samostatnost a aktivní zapojení při práci – čili pokud chceme šetřit více svá záda i čas).

Součástí školení je krátký vhled do problematiky motivace pracovního kolektivu. Máte-li však přednostně zájem o toto téma, využijte prosím školení Motivace pracovního kolektivu a zavádění motivačních nástrojů do firemního prostředí“.

Obsah školení rozvíjí odpovědi na otázky:

Jak si získat a udržet větší autoritu u podřízených a rozvíjet svůj přirozený vliv?
Jak vést podřízené k větší samostatnosti a aktivnímu postoji při práci?
Jak delegovat úkoly tak, aby byly podřízenými snáze a rychleji přijaty?
Jak stanovovat cíle v pracovním kolektivu tak, aby nebylo nutné jejich stálé připomínání a snížila se chybovost na procesní i zaměstnanecké rovině?
Jak šetřit vlastní čas při kontrole nastavených procesů a jak získávat ucelenou zpětnou vazbu metodou U4ME?
Jak odměňovat podřízené za dobré výkony tak, aby nebyla dobrá vůle a odměňování zneužíváno?
Jak v případě problémů vytýkat podřízeným chyby tak, aby dokázali výtku přijmout a k problému přistoupili s konstruktivním řešením?

Další informace

Délka školení

2 dny (9:00 – 15:30)

Skladba školení

školení přednostně reflektuje individuální očekávání účastníků a je přizpůsobeno vždy tak, aby svým obsahem odpovídalo na vznesené podněty a dotazy. Dále rozvíjí tematické okruhy uvedené v obsahu.

Přestože jsem stále na začátku kurzu, dokážu identifikovat některé body, které mě nutí myslet, a mírně změnit předsudky, které jsem měl.

Jan Konrád

CEO, ABC s.r.o.

Skvělý kurz. Právě jsem ho dokončila. Ale co se mi na tom opravdu líbí, že lektor chce, aby si ho studenti během cvičení opravdu procvičovali. Je to opravdu super.

Jana Pokorná

CEO, Extra Space

Velmi pěkný kurz. Dokázal jsem lépe pochopit důvody měkkých dovedností u spolupracovníků nejen pro naši společnost, ale i pro každodenní praxi.

Jan Příjemný

CEO, Monarch, s.r.o.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

Vybraný kurz

11 + 1 =

A nebo si také můžete poskládat školení podle vlastních představ...

Sestavte si školení či trénink na míru nebo využijte možnosti individuálního rozvojového plánu a vedení v praxi.

Kontakt

Telefon (SMS brána – voláme zpět)

(420)-603 418 014

Email

info@skills-soft.cz

Poštovní adresa

DESIGN LIGHT s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 BRNO