Využijte podpory

osobního vedení, zpětné vazby a individuálního realizačního plánu.

Domluvit schůzku

Na vedoucích, odpovědných či specializovaných postech se může stát, že pro vás může být realizace či účast na školení (ať z časového či funkčního hlediska) neefektivní. V takovém případě společně můžeme připravit individuální plán rozvoje, zpětné vazby a podpory při řešení konkrétních situací či problémů v praxi.

Individuální přístup

Pokud je individuální přístup tím, jenž byste upřednostnili:

11 + 11 =

Zvolte metody, které jsou pro vás optimální

Stínování se zpětnou vazbou

Budeme sledovat dění u vás ve firmě, případně s vámi strávíme pracovní den. Následně zodpovíme vaše otázky a poskytneme vám zpětnou vazbu k tématům, která vás zajímají.

Konzultace

Veďme spolu dialog na dané téma, zvažujme dosavadní kroky a možnosti, které by mohly přinést výsledky či žádoucí řešení. Při konzultování se vás snažíme podpořit vás vlastními zkušenostmi a nápady.

Koučink

Podobně, jako konzultace je také koučink vedený formou dialogu. Více však stojí na cílených otázkách a předpokladu, že kýžená řešení a odpovědi již znáte. Tyto odpovědi pramení z vašich zkušeností a znalosti situace, ve které se sami nejlépe orientujete. Potřebná řešení stačí jen odkrýt, zformulovat je a vyslovit. Vedeným dialogem se snažíme pouze dospět k odpovědím, které už vlastně znáte.

Průběh individuální spolupráce

V případě stínování se zpětnou vazbou je účtovaný předem dohodnutý honorář. V případě první konzultace či koučinku jsou účtovány pouze cestovní náklady. Budete-li s našimi službami spokojeni, domluvíme se na honoráři až od druhého setkání. Účtovaná sazba je vždy standardizovaná dopředu a váže se na celou dobu naší spolupráce v závislosti na nárocích spojených s definovanými cíli. Víme, že „čas si mnohdy ceníme víc než peníze,“ a proto, nemáte-li větší nároky, snažíme se o to, abychom se při koučování i konzultacích vždy vešli do 60 min. Stínování je minimálně dvouhodinové – 60 min. praxe + 60 min. zpětná vazba. K individuálním službám vždy účtujeme cestovní náklady uvedené výše. V rámci Brna cestovní náklady neúčtujeme.

Nepotřebujete zefektivnit také svoji práci na počítači?