Rozvoj a využití asertivního přístupu v komunikaci a jednání s lidmi

OBJEDNAT

Rozvoj a využití asertivního přístupu v komunikaci a jednání s lidmi

Asertivní přístup bývá spojený s představou vyjednávání, pomocí kterého dosáhneme rychleji či snadněji vytýčených cílů. Asertivita je však mnohem více než pouhý pracovní přístup, který zaujímáme k lidem, když se snažíme ve vzájemné spolupráci čehokoli dosáhnout. Jde především o postoj, který hodně vypovídá o naší vnitřní rovnováze a stabilitě. Postoj, který lidé přirozeně cítí a respektují… právě tak, jako my respektujeme jejich postoje, potřeby a zájmy. Konečným výstupem asertivity je dosažení oboustranné spokojenosti a zachování (či ještě lépe prohloubení) vzájemných vztahů a náklonnosti, což vede nejen k další ochotě spolupracovat na nových projektech, ale také k větší důvěře, loajalitě a k možnostem rozvoje tvůrčího potenciálu. Pokud pro nás podobné hodnoty podstatné nejsou, vystačíme si jistě i s jednoduchými nátlakovými metodami, jimiž si lze dočasně poslušnost vynutit či se sofistikovanějšími nástroji vlivu, které jsou však splácené zvýšeným stresem, nutností neustálé ostražitosti a soustavné kontroly. Těmto metodám se věnovat nebudeme.
Školení se zaměřuje především na rozvoj přirozené autority při jednání a komunikaci s lidmi. Máte-li zájem o školení věnující se více problematice asertivního leadershipu (tedy o asertivitu v manažerské praxi), využijte prosím přednostně školení „Rozvoj asertivního postoje a asertivní vedení podřízených v manažerské praxi.“

Obsah školení rozvíjí odpovědi na otázky:

Jak se zřetelněji a jasněji vyjadřovat tak, aby nás druzí rychleji pochopili?
Jak lépe porozumět druhým a snadněji se s nimi domluvit?
Jak vést argumentaci, řešit případné komunikační problémy a odhalovat jejich příčiny?
Jak si v komunikaci udržet pevnost a stabilitu?
Jak provazovat vlastní zájmy se zájmy druhých lidí a nacházet oboustranně výhodná východiska?
Jak si při komunikaci udržet vzájemný respekt, úctu a rovnováhu?
Jak lidem vytýkat případné chyby a přitom si s nimi nadále udržet dobré vztahy?
Jak říci „ne,“ aniž bychom se přitom druhého člověka dotkli?
Jaké jsou způsoby komunikace a jak „číst“ komunikaci v neverbální rovině?
Jak rozvinout zdravý asertivní postoj při jednání s druhými lidmi?

Další informace

Délka školení

2 dny (9:00 – 15:30)

Skladba školení

školení přednostně reflektuje individuální očekávání účastníků a je přizpůsobeno vždy tak, aby svým obsahem odpovídalo na vznesené podněty a otázky. Dále rozvíjí tematické okruhy uvedené výše. Obsahem školení nejsou praktické nácviky založené na případových studiích. Případnému požadavku praktických nácviků modelových situací lépe vyhovuje nástavbové dvoudenní školení Situační asertivita v každodenní praxi,jehož úvodní část se krátce věnuje nezbytné teorii, další pak rychlé analýze problémů, jejichž řešení by lidé rádi věnovali pozornost, a následující konečně procvičování praktických situací ze života účastníků, včetně rozboru a zpětné vazby.

Přestože jsem stále na začátku kurzu, dokážu identifikovat některé body, které mě nutí myslet, a mírně změnit předsudky, které jsem měl.

Jan Konrád

CEO, ABC s.r.o.

Skvělý kurz. Právě jsem ho dokončila. Ale co se mi na tom opravdu líbí, že lektor chce, aby si ho studenti během cvičení opravdu procvičovali. Je to opravdu super.

Jana Pokorná

CEO, Extra Space

Velmi pěkný kurz. Dokázal jsem lépe pochopit důvody měkkých dovedností u spolupracovníků nejen pro naši společnost, ale i pro každodenní praxi.

Jan Příjemný

CEO, Monarch, s.r.o.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

Vybraný kurz

13 + 10 =

A nebo si také můžete poskládat školení podle vlastních představ...

Sestavte si školení či trénink na míru nebo využijte možnosti individuálního rozvojového plánu a vedení v praxi.

Kontakt

Telefon (SMS brána – voláme zpět)

(420)-603 418 014

Email

info@skills-soft.cz

Poštovní adresa

DESIGN LIGHT s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 BRNO