Motivace pracovního kolektivu a zavádění motivačních nástrojů do firemního prostředí

OBJEDNAT

Motivace pracovního kolektivu a zavádění motivačních nástrojů do firemního prostředí

 „Jak motivovat lidi?“ Ať už máme na mysli podřízené, přátele, děti, či kohokoli jiného, najdeme odpověď v otázce: „Co lidé vlastně chtějí?“ Pokud dokážeme odpověď na tuto otázku najít (jak na obecné, tak individuální rovině), dokážeme následně najít i cesty k  naplnění vzájemných potřeb tak, abychom současně zohledňovali jak zájmy druhých, tak své vlastní. Schopnost proniknout do hloubky motivačních faktorů je podstatná právě tak, jako schopnost reagovat na přání přiměřeným způsobem. Spolu s motivační psychologií a sebe-reflexními workshopy si v průběhu školení přiblížíme několik metodik a možností, jak při motivování pracovních kolektivů i jednotlivců postupovat.

Zajímat nás bude mimo jiné také to, jak kromě krátkodobého efektu dosáhnout motivace stabilní a dlouhodobé, díky které roste celková spokojenost a spolu s ní výkonnostní potenciál týmu (dosáhneme-li v pracovním kolektivu žádoucí rovnováhy mezi uspokojením a produktivitou). Budeme se také zabývat otázkou rizik spojených s případy, kdy se lidé namísto motivováni cítí být zneužíváni, nebo naopak mají sami tendence dobré vůle zneužívat.

Obsah školení rozvíjí odpovědi na otázky:

Čím jsou lidé motivováni a s jakými motivačními faktory lze pracovat?
Jaké jsou mé vlastní motivy a jak s tímto poznáním dále pracovat při motivování druhých?
Jak nastavit motivační strategii a limity v rámci pracovního kolektivu?
Jak přizpůsobit obecné motivační faktory individuálním potřebám jednotlivce?
Jak dosáhnout optimální rovnováhy mezi motivačními vklady a produktivitou?
Jak poskládat motivační program?
Čeho se při motivování vyvarovat?
Jak získávat podněty ze strany lidí a pracovat s nimi tak, aby dokázali motivační cíle snáze přijmout?
Jak při motivování pracovat se zpětnou vazbou? Jak vytýkat případné chyby a jak naopak oceňovat výkony?
Jak předejít případnému zneužívání motivace ze strany podřízených?
Jak po dosažení vytýčeného cíle využít motivační setrvačnosti a přiložit další želízko do ohně?

Další informace

Délka školení

1 den (9:00 – 15:30)

Skladba školení

školení přednostně reflektuje individuální očekávání účastníků a je přizpůsobeno vždy tak, aby svým obsahem odpovídalo na vznesené podněty a otázky. Dále rozvíjí tematické okruhy uvedené v obsahu.

Přestože jsem stále na začátku kurzu, dokážu identifikovat některé body, které mě nutí myslet, a mírně změnit předsudky, které jsem měl.

Jan Konrád

CEO, ABC s.r.o.

Skvělý kurz. Právě jsem ho dokončila. Ale co se mi na tom opravdu líbí, že lektor chce, aby si ho studenti během cvičení opravdu procvičovali. Je to opravdu super.

Jana Pokorná

CEO, Extra Space

Velmi pěkný kurz. Dokázal jsem lépe pochopit důvody měkkých dovedností u spolupracovníků nejen pro naši společnost, ale i pro každodenní praxi.

Jan Příjemný

CEO, Monarch, s.r.o.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

Vybraný kurz

11 + 4 =

A nebo si také můžete poskládat školení podle vlastních představ...

Sestavte si školení či trénink na míru nebo využijte možnosti individuálního rozvojového plánu a vedení v praxi.

Kontakt

Telefon (SMS brána – voláme zpět)

(420)-603 418 014

Email

info@skills-soft.cz

Poštovní adresa

DESIGN LIGHT s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 BRNO