Jak připravit a vést poutavou prezentaci?

OBJEDNAT

Jak připravit a vést poutavou prezentaci?

Školení se věnuje tématu sobě vlastnímu… prezentačním dovednostem. Skládá se ze dvou částí, z nichž první je teoretická, druhá praktická, spojená s video-tréninkem a s bezprostřední zpětnou vazbou spolu s možností následného zdokonalení svých prezentačních dovedností a technik. V případě zájmu lze video-trénink vynechat ve prospěch prohloubení znalostí prezentační teorie či naopak udělat jednodenní nástavbu s větším důrazem na praktický nácvik.

V průběhu školení se tématu prezentace věnujeme jak na obecné rovině (která je platná pro všechny typy prezentací – od práce v malých skupinách až po velká auditoria), tak přímo, kdy se soustředíme zvlášť na ty formy prezentace, které jsou účastníkům nejbližší (ať už jde o vystoupení na briefinzích nebo týmových poradách, o přednášky před menším či větším publikem či jiné).

Školení klade důraz na praxi a to jak v nácvicích, tak ve výkladových částech.

Obsah školení rozvíjí odpovědi na otázky:

Jak se připravit na prezentaci – metodicky, obsahově, formálně, strukturálně i osobnostně?
Jaké možnosti a formy výstupů lze při prezentování využít?
Jak docílit toho, aby byla prezentace jasná, přehledná a zároveň poutavá?
Jak překonat trému, ostych a nervozitu?
Jak při prezentaci pracovat s časem a výkladové části přirozeně frázovat?
Jak pracovat s dynamickými prvky prezentace a uvádět posluchače do nových témat?
Jak při prezentaci číst v publiku a jakým způsobem reagovat na podněty, otázky či neverbální signály?
Jak probudit zájem publika o prezentované téma a zvýšit atraktivitu prezentace dříve než začne?
Jak pracovat s prezentační technikou?
Jak při prezentaci hovořit nejen v rámci ústního projevu, ale i řečí těla a čeho se přitom vyvarovat?
Jak pracovat s případnými rušivými prvky?
Proč a jak získávat zpětnou vazbu od posluchačů a jak s ní dále pracovat?

Další informace

Délka školení

2 dny (9:00 – 15:30)

Skladba školení

školení má dvě části – teoretickou, vycházející z očekávání účastníků a jejich praxe (otázky, které si klademe, jsou: „Co, komu, jak často, jakým způsobem, jak dlouho a za jakým účelem prezentuji?“ a: „Co od školení očekávám?“); a část praktickou, v níž nabyté znalosti hned převádíme do praxe v podobě nácviků a video-tréninků se zpětnou vazbou s možností dalšího sebezdokonalování.

Přestože jsem stále na začátku kurzu, dokážu identifikovat některé body, které mě nutí myslet, a mírně změnit předsudky, které jsem měl.

Jan Konrád

CEO, ABC s.r.o.

Skvělý kurz. Právě jsem ho dokončila. Ale co se mi na tom opravdu líbí, že lektor chce, aby si ho studenti během cvičení opravdu procvičovali. Je to opravdu super.

Jana Pokorná

CEO, Extra Space

Velmi pěkný kurz. Dokázal jsem lépe pochopit důvody měkkých dovedností u spolupracovníků nejen pro naši společnost, ale i pro každodenní praxi.

Jan Příjemný

CEO, Monarch, s.r.o.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

Vybraný kurz

7 + 9 =

A nebo si také můžete poskládat školení podle vlastních představ...

Sestavte si školení či trénink na míru nebo využijte možnosti individuálního rozvojového plánu a vedení v praxi.

Kontakt

Telefon (SMS brána – voláme zpět)

(420)-603 418 014

Email

info@skills-soft.cz

Poštovní adresa

DESIGN LIGHT s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 BRNO