Školení a koučink vedeme i ONLINE!

Soft Skills

Osobní rozvoj & Kariérní růst

Motto

„Jestliže je dokonalost nedostižným ideálem, postupný rozvoj a růst nikoli.“

Soft skills nebo-li měkké dovednosti se na současném trhu práce staly velmi žádaným artiklem odborné způsobilosti. Škála soft-skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl. Existuje mnoho kurzů, na kterých lze zmíněné schopnosti rozvíjet. Je na vás, které školení si vyberete, protože vám může pomoci při dosažení vašich osobních či kariérních cílů.

Sestavte si školení

Sestavte si školení či trénink na míru.

Vyberte si školení

Vyberte si z připravených školení na klíč.

Využijte podpory

Využijte možnosti individuálního rozvojového plánu a vedení v praxi.

Počítačové kurzy

Nebo potřebujete získat počítačové dovednosti?

Jak pracujeme?

Abyste si utvořili základní představu, jak pracujeme, shrnuli jsme náš způsob práce v sedmi základních bodech v interaktivním seznamu.

Kliknutím na tlačítko + položku rozbalíte pro doplňující informace. 

1. SEZNÁMENÍ

se s vámi a zázemím z nějž vycházíte – aby naše služby odpovídaly vašim očekáváním a objektivně reflektovaly situaci.

2. ZÁMĚR

kterého si přejete docílit – abyste byli s našimi službami spokojeni.

3. METODY

které při vlastní realizaci školení či při osobní podpoře preferujete – aby i průběh naší spolupráce odpovídal vašim představám.

4. CÍLOVÁ SKUPINA

lidí, se kterou budeme pracovat – abychom se mohli po formální i obsahové stránce co nejlépe naladit na individuální preference a zázemí daného pracovního kolektivu.

5. DOMLUVA

jasná, hladká, rychlá, oboustranně přínosná – aby bylo vše, jak má být.

6. REALIZACE

podle toho, jak se společně domluvíme…

7. ZPĚTNÁ VAZBA

nejen k průběhu vlastního školení, ale i k otázce vaší spokojenosti a spokojenosti účastníků s přínosem naší práce – protože nám jde o to, abyste se cítili obohaceni a podpořeni ve všech směrech, které jsou pro vás důležité.

O nás

Společnost DESIGN LIGHT s.r.o. působí v oblasti vzdělávání již přes čtvrt století.

Vzdělávání se naše společnost věnuje již přes čtvrt století. Nabízíme vám kurzy, konzultace či koučink v oblasti měkkých dovedností vedené zkušenými profesionály, kteří mají ve svém oboru vynikající přehled a orientují se v současných trendech. Naši odborníci jsou velmi trpěliví, a těm, kteří potřebují více času, se věnují intenzívněji. Díky tomuto přístupu jsou všichni studenti bez rozdílu motivováni a práce v hodinách je baví. Výuka je tak zajímavá, interaktivní, má spád a nikdo se v ní rozhodně nikdo nenudí.

Soft Skills jsou základní dovednosti člověka, které ho provázejí nejen v jeho profesním životě. V dnešní době by rozvíjení těchto dovedností mělo být ve firmách samozřejmostí. My vás ji naučíme používat jednoduše a bez zbytečných stresů. Tým DESIGN LIGHT je tu pro vás!

Ohlasy

“Děkujeme společnosti DESIGN LIGHT za organizaci školení měkkých dovedností. Dostali jsme doporučení od naší spolupracující firmy a nelitujeme, dohoda s ing. Spielmannem o všech parametrech školení, které jsme požadovali, byla velmi příjemná, vstřícná a všechny naše požadavky byly splněny či s vysvětlením nahrazeny jinými, které se nakonec ukázaly jako velmi vhodné.
I přidělený lektor byl profesionální, úroveň jeho kurzů byla zaměstnanci hodnocena jako vysoká. Při kurzech byly využity nejnovější metody, které zajistily zajímavost pro zúčastněné, lektor pak také velmi vstřícně reagoval na požadavky našich zaměstnanců řešit konkrétní situace z jejich pracovního procesu. Celkově pro nás školení bylo velmi přínosné a předpokládáme, že jej v horizontu 1-2 let opět zopakujeme, abychom zajistili stabilní růst v kompetencích našich zaměstnanců. Výběr školící firmy je už nyní jasný. Děkujeme a brzy se těšíme znovu!”
Petra Tylichová

“Tady může být Vaše hodnocení.”

“Tady může být Vaše hodnocení.”

Nečekejte déle. Začněte utvářet svou vlastní cestu ještě dnes!