Podpora pro zlepšení spolupráce a soudržnosti pracovního kolektivu

OBJEDNAT

Podpora pro zlepšení spolupráce a soudržnosti pracovního kolektivu

Školení je určené pro pracovní kolektivy, v nichž byste rádi dosáhli lepšího pracovního nasazení, větší otevřenosti a zlepšení úrovně spolupráce mezi zaměstnanci. Oproti výkladovým školením je toto vedené především formou workshopů, týmových aktivit a her zaměřených na komplementární spolupráci všech členů týmu. Při té se mohou lidé navzájem lépe poznávat a zároveň prohlubovat své porozumění tomu, proč je důležité a výhodné táhnout při řešení problémů za jeden provaz.

Kromě týmové spolupráce je kladen důraz na rozvoj tvůrčího potenciálu účastníků, rozvoj jejich inovativního uvažování a schopností hledat (či tvořit) nová východiska tam, kde se zprvu zdálo, že více možností není.

Každá aktivita je provázena krátkým výkladovým vstupem objasňujícím nosné myšlenky a principy.

Obsah školení jsou interaktivní workshopy a aktivity, jejichž záměrem je podpořit zaměstnance ve schopnosti: 

  • hladší vzájemné spolupráce,
  • nacházení synergických řešení v konkurenčním prostředí,
  • nacházení nových funkčnějších alternativ pro řešení konkrétního problému,
  • rychlejší a efektivnější komunikace v rámci pracovního kolektivu,
  • tvůrčího uvažování,
  • angažovanosti a aktivnějšího přístupu při práci s kolegy a dalšími lidmi.

Další informace

Délka školení

1 den (9:00 – 15:30)

Skladba školení

školení je vedeno formou workshopů, tematických her a aktivit. Vzhledem k tomu, že jde o workshopový den, není vázáno předem daným metodickým programem, ale sleduje prožitkové cíle, které odhalují důležité souvztažnosti týkající se týmové spolupráce (viz záměry školení). Školení je vhodné jak pro mladé kolektivy, které se teprve formují a u nichž bychom rádi podpořili integraci nových členů do týmu, tak pro kolektivy zralé, v nichž bychom rádi posílili cit pro týmovou spolupráci.

Přestože jsem stále na začátku kurzu, dokážu identifikovat některé body, které mě nutí myslet, a mírně změnit předsudky, které jsem měl.

Jan Konrád

CEO, ABC s.r.o.

Skvělý kurz. Právě jsem ho dokončila. Ale co se mi na tom opravdu líbí, že lektor chce, aby si ho studenti během cvičení opravdu procvičovali. Je to opravdu super.

Jana Pokorná

CEO, Extra Space

Velmi pěkný kurz. Dokázal jsem lépe pochopit důvody měkkých dovedností u spolupracovníků nejen pro naši společnost, ale i pro každodenní praxi.

Jan Příjemný

CEO, Monarch, s.r.o.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

Vybraný kurz

11 + 5 =

A nebo si také můžete poskládat školení podle vlastních představ...

Sestavte si školení či trénink na míru nebo využijte možnosti individuálního rozvojového plánu a vedení v praxi.

Kontakt

Telefon (SMS brána – voláme zpět)

(420)-603 418 014

Email

info@skills-soft.cz

Poštovní adresa

DESIGN LIGHT s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 BRNO