Zvládání konfliktních situací

Osnova kurzu:

  • Základní typy konfliktů
  • Charakteristika problému a konfliktu, definice, podstata konfliktu, psychologické charakteristiky, vznik a vývoj konfliktu
  • Osoby v konfliktu zúčastněné (já, partner, okolí)
  • Reakce lidí na konflikt
  • Spouštěcí mechanismy konfliktů, vztah jedinec a konflikt
  • Význam emocí při zvládání konfliktu, způsoby řešení konfliktů, rozpoznání a odvracení konfliktu, modely chování v konfliktu
  • Test sebepoznání, stanovení dominantního přístupu k řešení
  • Role v konfliktu, pravidla a návody na řešení krizí
  • Efektivní komunikace v konfliktních situacích
  • Komunikace v probíhajícím konfliktu, zásady intervence do konfliktu

Rozsah kurzu: 8 výukových hodin (9:00 – 15:30)

Akreditace: NE

Lektor: Mgr. Šárka Kociánová, lektorka komunikačních technik a image osobnosti